GR-36系列

0.00
0.00
  
材质配置
 型体 41寸圆角、41寸GA缺角 
 面板材料 2A+单板英格曼云杉
 背侧板材料 虎纹枫木
 指板材料 玫瑰木
 琴码材料 玫瑰木
 琴颈材料 桃花芯木
 支撑力木材料 西提卡云杉木
 上下琴枕材料 真牛骨
 弦钉 ABS弦钉
 琴钮 金色全封闭式金属琴钮
  漆面工艺
 琴颈漆面 亮光        
 琴体漆面 亮光    
  外观设计
  颜色 复古色
  指板品记 特色贝壳
  琴体包边 真贝壳镶嵌+实木包边
  琴头贴片 玫瑰木 
  护板 加百列护板
  配件
 琴弦 达达里奥EXP16
 琴包琴盒 加百列蓝色高档琴包