GR-mini28

0.00
0.00
  
材质配置
 型体 36寸圆角
 面板材料 单板英格曼云杉木
 背侧板材料 印度玫瑰木
 指板材料 玫瑰木
 琴码材料 玫瑰木
 琴颈材料 桃花芯木
 支撑力木材料 西提卡云杉木
 上下琴枕材料 真牛骨
 弦钉 ABS弦钉
 琴钮 加百列金色全封闭式
  漆面工艺
 琴颈漆面 亮光        
 琴体漆面 亮光    
  外观设计
  颜色 原木色/复古色/蜜糖色
  指板品记特色 贝壳
  琴体包边 真贝壳镶嵌+实木包边
  琴头贴片 玫瑰木 
  护板 加百列护板